Tidningen – Idrottsveteranen

Tidningen Idrottsveteranen Tidningen Idrottsveteranen där ni finner mycket info om vad vi gjort 2017 och framförallt kommer att göra 2018. Ni aktiva som fått stöd under året från IDV ska speciellt läsa delen om återkoppling om ert stöd/aktivitet till Leif Ölmeborgs mail. /Dave – webbansvarig och tävlande för IDV LÄS tidningen Idrottsveteranen IDV nr 2…